«

1128

šroub s válcovou hlavou s dírami v hlavě 
ČSN 02 1128      
DIN 404

šroub s válcovou hlavou s dírami v hlavě
ČSN 02 1128
DIN 404