Přehled norem

 

Norma ČSN ČSN_EN ČSN_EN_ISO ISO DIN Název Výkres
ČSN EN ISO 4014 02 1101 24014 4014 4014 931 Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída A a B ČSN 02 1101 ISO 4014 DIN 931
ČSN EN ISO 8765 02 1101 28765 8765 8765 960 Šrouby se šestihrannou hlavou s jemným metrickým závitem – Výrobní třída A a B 960
ČSN EN 24015 02 1101 24015 4015 931 Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979) 960
ČSN EN ISO 4017 02 1103 24017 4017 4017 933 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída A a B ČSN 021103 ISO 4017 DIN 933
ČSN EN ISO 8676 02 1103 8676 8676 961 Šrouby se šestihrannou hlavou s jemným metrickým závitem k hlavě – Výrobní třída A a B ČSN 021103 ISO 4017 DIN 933
ČSN 02 1104 02 1104 Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným otvorem ČSN 02 1104
ČSN 02 1105 02 1105 Přesné šrouby se šestihrannou hlavou se zářezem

ČSN 02 1105 DIN 933SZ

ČSN 02 1105
DIN 933SZ

ČSN EN 1665 02 1106 1665 6922 Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou – Těžká řada  6921
ČSN EN 1662 02 1107 1662 6921 Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou – Lehká řada 6921
ČSN 02 1111 02 1111 609 Lícované šrouby s dlouhým závitem ČSN 02 1111
ČSN 02 1112 02 1112 610 Lícované šrouby s krátkým závitem ČSN 021112
ČSN 02 1115 02 1115 561 Odtlačovací šrouby s čípkem ČSN 02 1115
ČSN 02 1116 02 1116 564 Odtlačovací šrouby s hrotem ČSN 02 1116
ČSN 02 1121 02 1121 479 Upínací šrouby s osazeným koncem 1121
ČSN 02 1122 02 1122 480 Upínací šrouby s nákružkem a s čípkem 1122
ČSN 02 1124 02 1124 Upínací šrouby do obrobených upínacích drážek T 1124
ČSN 02 1128 02 1128 404 Šrouby s válcovou hlavou s dírami v hlavě 1128
ČSN 02 1130 02 1130 Šrouby s malou válcovou hlavou 1130
ČSN EN ISO 1207 02 1131 1207 1207 84  Šrouby s válcovou hlavou. Výrobní třída A (ISO 1207:1992) 1131
ČSN 02 1135 02 1135 Šrouby s válcovou hlavou čočkovitou 1135
ČSN EN ISO 1580 02 1137 1580 1580 85  Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou. Výrobní třída A (ISO 1580:1994) 1137
ČSN EN ISO 7045 7045 7045 7985  Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou tvaru H nebo tvaru Z. Výrobní třída A (ISO 7045:1994) 7985
ČSN EN 14219 14219 Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem – Malá řada  6921
ČSN EN ISO 21269 21269 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem  912
ČSN EN ISO 4762 02 1143 4762 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem  912
ČSN EN ISO 10642 10642 10642 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem  7991
ČSN EN ISO 7380 7380 7380 Šrouby se zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem  iso7380
ČSN 02 1146 02 1146 Šrouby s půlkulovou hlavou  1146
ČSN EN ISO 14579 14579 14579 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem  iso14579
ČSN EN ISO 14580 14580 14580 Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou s vnitřním hexalobulárem  iso14580
ČSN EN ISO 14583 14583 14583 Šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem  iso14583
ČSN EN ISO 14584 14584 14584 Šrouby se zápustnou čočkovitou hlavou s vnitřním hexalobulárem  iso14584
ČSN EN ISO 2009 02 1151 2009 2009 963 Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Výrobní třída A (ISO 2009:1994)  1151
ČSN EN ISO 7046-1 02 1152 7046-1 7046-1 7046-1 965 Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou tvaru H nebo tvaru Z. Výrobní třída A. Část 1: Ocel pevnostní třídy 4.8 (ISO 7046-1:1994)  965
ČSN EN ISO 7046-2 02 1152 7046-2 7046-2 7046-2 965  Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou tvaru H nebo tvaru Z.  965
ČSN EN ISO 2010 02 1155 2010 2010 2010 964 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou. Výrobní třída A (ISO 2010:1994)  964A
ČSN EN ISO 7047 02 1156 7047 7047 7047 966  Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou tvaru H nebo tvaru Z. Výrobní třída A (ISO 7047:1994)  966
ČSN 02 1161 02 1161 464 Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou  1161
ČSN 02 1162 02 1162 14399-6 653 Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou  1162
ČSN 02 1165 02 1165 Křídlaté šrouby  1165
ČSN 02 1167 02 1167 444 Přesné otočné šrouby s okem  1167
ČSN 02 1169 02 1169 Šrouby pro přivařování  1169
ČSN 02 1173 02 1173 Závrtné šrouby do matic pro obrobené upínací drážky T  1173
ČSN 02 1174 02 1174 938 Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce ~ 1d)  1174
ČSN 02 1176 02 1176 939 Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce ~ 1,25 d)  1176
ČSN 02 1178 02 1178 835 Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce ~ 2d)  1178
ČSN EN ISO 2342 14399-6 2342 2342 427 Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem  427
ČSN EN 24766 02 1181 24766 4766 4766 551  Stavěcí šrouby s drážkou a s plochým koncem (ISO 4766:1983)  1181
ČSN EN 27436 02 1182 27436 7436 438  Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem (ISO 7436:1983)  1182
ČSN EN 27435 02 1183 27435 7435 417 Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem (ISO 7435:1983)  1183
ČSN EN 27434 02 1185 27434 7434 553 Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem (ISO 7434:1983)  1185
ČSN 02 1186 02 1186 Stavěcí šrouby se čtyřhrannou hlavou a s kružnicovým ostřím  1186
ČSN 02 1187 02 1187 24026 4026 913 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem  1187
ČSN EN ISO 4028 02 1189 24028 4028 4028 915 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem  1189
ČSN EN ISO 4027 02 1191 24027 4027 4027 914 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem  1191
ČSN EN ISO 4029 02 1192 24029 4029 4029 916 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem  916
ČSN 02 1201 02 1201 70613 Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou  1201
ČSN 02 1203 02 1203 Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou a s dírou pro závlačku  1203
ČSN 02 1205 02 1205 Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou v hlavě  1205
ČSN 02 1207 02 1207 70614 Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou se závitem k hlavě  1207
ČSN 02 1208 02 1208 Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou a se závitem k hlavě  1208
ČSN 02 1226 02 1226 7513 Závitořezné šrouby s válcovou hlavou  1226
ČSN 02 1227 02 1227 Závitořezné šrouby s půlkulovou hlavou  1227
ČSN 02 1228 02 1228 7513 Zápustné závitořezné šrouby  1228
ČSN 02 1229 02 1229 7513 Zápustné závitořezné šrouby s hlavou čočkovitou  1229
ČSN EN ISO 1479 02 1231 1479 1479  Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou (ISO 1479:1983)  iso1479
ČSN EN ISO 1481 02 1232 1481 7971 Šrouby do plechu s válcovou hlavou (ISO 1481:1983)  7971
ČSN ISO 10509 10509 10509 6928  Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou  6928
ČSN ISO 7053 02 1234 Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem  iso7053
ČSN EN ISO 7049 02 1235 7049 7049 7981  Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou (ISO 7049:1983)  7981
ČSN EN ISO 1482 02 1236 1482 1482 7972 Spojovací součásti. Šrouby do plechu se zápustnou hlavou (ISO 1482:1983)  7972C
ČSN EN ISO 7050 02 1237 7050 7050 7982  Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou (ISO 7050:1983)  7982C
ČSN EN ISO 1483 02 1238 1483 1483 7983 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou (ISO 1483:1983)  7983C
DIN 7973 02 1238 1483 1483 7973  Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou (ISO 1483:1983)  7973C
ČSN EN ISO 7051 02 1239 7051 7051 7983  Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou (ISO 7051:1983)  7983C
ČSN EN ISO 14585 14585 14585 Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem  iso14585
ČSN EN ISO 14586 14399-6 14586 14586 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem  iso14586
ČSN EN ISO 14587 14587 14587 Šrouby do plechu se zápustnou čočkovitou hlavou s vnitřním hexalobulárem  14587
ČSN EN ISO 10510 10510 10510 6901 Šrouby do plechu s neztratitelnými kruhovými podložkami  6901
ČSN EN ISO 15480 15480 15480 7504 K Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a přírubou  7504
ČSN EN ISO 15482 15482 15482 7504 O(P) Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou  7504
ČSN EN ISO 15483 15483 15483 Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou  iso15483
ČSN EN ISO 15481 15481 15481 7504 N Samovrtné šrouby se závitem do plechu s válcovou hlavou zaoblenou s křížovou drážkou  7504
ČSN EN ISO 4016 02 1301 24016 4016 4016 601 Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída C  1301
ČSN EN ISO 4018 02 1303 24018 4018 4018 558 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída C  1303
DIN 7990 ON 02 1308 7990 Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce  7990
ČSN 02 1315 02 1315 607 Šrouby s půlkulovou hlavou a s nosem, do kovu  1315
ČSN 02 1318 02 1318 15237 Korečkové šrouby s plochou kulovou hlavou  1318
ČSN ISO 8678 02 1319 8678 8678 603 Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou malou a nízkým čtyřhranem – Výrobní třída B  1319
ČSN 02 1324 02 1324 604 Zápustné šrouby s nosem  1324
ČSN 02 1326 02 1326 608 Zápustné šrouby se čtyřhranem do kovu  1326
ČSN 02 1327 02 1327 605 Zápustné šrouby se čtyřhranem do dřeva  1327
ČSN 02 1329 02 1329 15273 Korečkové šrouby zápustné  1329
ČSN 02 1341 02 1341 188 , 261 Šrouby s hlavou T  1341
ČSN 02 1343 02 1343 186 Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem  1343
ČSN 02 1352 02 1352 Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva  1352
ČSN 02 1365 02 1365 316 Křídlaté šrouby  1365
ČSN 02 1367 02 1367 Hrubé otočné šrouby s okem  1367
ČSN 02 1368 02 1368 Šrouby na zvedání základových šroubů  1368
ČSN 02 1369 02 1369 580 Závěsné šrouby  1369
ČSN 02 1371 02 1371 Hrubé šrouby s okem  1371
ČSN 02 1372 02 1372 Třmenové šrouby  1372
ČSN 02 1386 02 1386 Šrouby s hákem pro napínače  1386
ČSN 02 1393 02 1393 Základové šrouby  1393
ČSN 02 1399 02 1399 525 Šrouby pro napínače a navařovací konce  1369
ČSN EN ISO 4032 02 1401 24032 4032 4032 934 Šestihranné matice, typ 1 – Výrobní třída A a B  1401
ČSN EN ISO 8673 02 1401 28673 8673 934 Šestihranné matice, typ 1 – Výrobní třída A a B  1401
ČSN EN ISO 8674 02 1401 28674 8674 8674 934 Šestihranné matice, typ 2, s jemným metrickým závitem – Výrobní třída A a B  1401
ČSN 02 1402 02 1402 70615 Přesné šestihranné matice malé  1402
ČSN EN ISO 4035 02 1403 24035 4035 4035 936 Šestihranné matice nízké (se zkosením) – Výrobní třída A a B  1403
ČSN EN ISO 8675 02 1403 28675 8675 8675 936 Šestihranné matice nízké (se zkosením) s jemným metrickým závitem – Výrobní třída A a B  1403
ČSN EN ISO 4033 4033 4033 934 Šestihranné matice, typ 2 – Výrobní třída A a B  1401
ČSN EN 1661 1661 4161 6923 Šestihranné matice s přírubou  6923
ČSN EN ISO 4036 02 1407 24036 4036 4036 439 Šestihranné matice nízké (bez zkosení) – Výrobní třída B  1407
ČSN 02 1411 02 1411 935 Korunové matice  1411
ČSN 02 1412 02 1412 937 Korunové matice nízké  1412
ČSN 02 1413 02 1413 70618 Přesné korunové matice malé  1413
ČSN 02 1416 02 1416 562 Drobné čtyřhranné matice nízké  1416
ČSN 02 1431 02 1431 917 Uzavřené matice  1431
ČSN 02 1441 02 1441 1816 Válcové matice s dírami  1441
ČSN 02 1444 02 1444 546 Válcové matice s drážkou  1444
ČSN 02 1449 02 1449 1804 Kruhové matice se zářezy  1449
ČSN 02 1449 02 1449 981 Kruhové matice se zářezy  1449
ČSN 02 1450 02 1450 Kruhové matice se zářezy a s drážkou  1450
ČSN 02 1455 02 1455 929 Šestihranné matice pro přivařování  1455
ČSN EN ISO 21670 21670 21670 977 Šestihranné matice s přírubou pro přivařování  977
ČSN 02 1461 02 1461 466 Rýhované matice  1461
ČSN 02 1462 02 1462 467 Rýhované matice nízké  1462
ČSN EN 14218 14218 Šestihranné matice s přírubou – Jemný metrický závit  6927
ČSN EN 1664 1664 7044 6927 Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové  6927
ČSN EN 1666 1666 7043 6926 Samojistné šestihranné matice s přírubou, (s nekovovou vložkou), s jemným metrickým závitem  6926
ČSN EN 1667 1667 7044 6927 Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové, s jemným metrickým závitem  6927
ČSN 02 1682 02 1682 1478 Matice pro napínače  1682
ČSN EN ISO 7719 27719 7719 7719 980 V Samojistné šestihranné matice, celokovové, typ 1 – Pevnostní třídy 5, 8 a 10  980
ČSN EN ISO 7042 7042 7042 980 Samojistné šestihranné matice, celokovové, typ 2 – Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12  980
ČSN EN ISO 10513 10513 10513 980 Samojistné šestihranné matice, celokovové, typ 2, s jemným metrickým závitem – Pevnostní třídy 8, 10 a 12  980
ČSN 02 1491 02 1491 Pojistné matice dvoudílné  1491
ČSN EN ISO 10511 02 1492 10511 10511 985 Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)  985
ČSN EN ISO 10512 02 1492 10512 10512 982 Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 1, s jemným metrickým závitem – Pevnostní třídy 6, 8 a 10  982
ČSN EN ISO 7040 02 1492 7040 7040 982 Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 1 – Pevnostní třídy 5, 8 a 10  982
ČSN EN 1663 1663 7043 6926 Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou)  6926
ČSN 02 1529 02 1529 Matice do obrobených upínacích drážek T  1529
ČSN EN ISO 4034 02 1601 24034 4034 4034 555 Šestihranné matice – Výrobní třída C  1601
ČSN 02 1604 02 1604 6334 Součásti venkovních vedení nn. Prodlužovací matice  1604
ČSN 02 1611 02 1611 935 Hrubé korunové matice  1611
ČSN 02 1624 02 1624 557-5 Čtyřhranné matice k základovým šroubům  1624
ČSN 02 1665 02 1665 315 Křídlaté matice  1665
ČSN 02 1669 02 1669 582 Závěsné matice  1669
ČSN 02 1682 02 1682 1480 Matice pro napínače  1682
ČSN 02 1683 02 1683 Matice pro napínače (krátká provedení)  1683
ČSN EN ISO 7090 02 1702 7090 125 Ploché kruhové podložky se zkosením – Běžná řada – Výrobní třída A  1702
ČSN EN ISO 7089 02 1702 7089 7089 125 Ploché kruhové podložky – Běžná řada – Výrobní třída A  1702
ČSN 02 1703 02 1703 433 Podložky pro šrouby s válcovou a půlkulovou hlavou  1703
ČSN EN ISO 7092 02 1703 7092 7092 433 Ploché kruhové podložky – Malá řada – Výrobní třída A  1703
ČSN EN ISO 10673 10673 70673 6902 Neztratitelné ploché kruhové podložky pro šrouby – Malá, běžná a velká řada – Výrobní třída A  iso10673
ČSN EN ISO 10669 10669 10669 6903 Neztratitelné ploché kruhové podložky pro šrouby se závitem do plechu – Běžná a velká řada – Výrobní třída A  iso10669
ČSN 02 1706 02 1706 6916 Podložky pro třecí spoje  1706
ČSN EN 28738 02 1706 28738 8738 1440 Spojovací součásti. Podložky pro čepy. Výrobní třída A (ISO 8738:1986)  1706
DIN 7989 A ON 02 1708 7989 A Podložky pro ocelové konstrukce  7989a
ČSN EN ISO 7091 02 1721 7091 7091 126 Ploché kruhové podložky – Běžná řada – Výrobní třída C  1721
ČSN 02 1724 02 1724 436 Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce  1724
ČSN 02 1726 02 1726 7093 9021 Podložky pod nýty  1726
ČSN EN ISO 7093-1 02 1727 7093-1 7093-1 9021 Ploché kruhové podložky – Velká řada – Část 1: Výrobní třída A  1727
ČSN EN ISO 7093-2 02 1727 7093-2 7093-2 9021 Ploché kruhové podložky – Velká řada – Část 2: Výrobní třída C  1727
ČSN 02 1728 02 1728 440V Podložky se čtvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce  1728
ČSN 02 1731 02 1731 ~2093 Vyduté podložky  1731
ČSN 02 1733 02 1733 137 Pružné podložky prohnuté. Rozměry. Technické předpisy  1733
ČSN 02 1734 02 1734 137 Pružné podložky prohnuté tenké. Rozměry. Technické předpisy  1734
ČSN 02 1739 02 1739 434 Podložky pro tyče I, U, IE, UE  1739
ČSN 02 1739 02 1739 435 Podložky pro tyče I, U, IE, UE  1739
DIN 6917 02 1739 6917 Podložky pro tyče I – klínovitá 14%  6917
DIN 6918 02 1739 6918 Podložky pro tyče U – klínovitá 8%  6918
ČSN 02 1740 02 1740 7980 Pružné podložky s čtvercovým průřezem  1740
ČSN 02 1741 02 1741 127 Pružné podložky s obdélníkovým průřezem  1741
ČSN 02 1741 02 1741 128 Pružné podložky s obdélníkovým průřezem  128
ČSN 02 1744 02 1744 6797 Ozubené podložky  6797
ČSN 02 1745 02 1745 6798A Vějířovité podložky s vnějším ozubením  6798
ČSN 02 1746 02 1746 6798I Vějířovité podložky s vnitřním ozubením  6798
ČSN 02 1751 02 1751 93 Pojistné podložky s jazýčkem  1751
ČSN 02 1753 02 1753 432 Pojistné podložky s nosem  432
ČSN 02 1754 02 1754 Pojistné podložky pro kruhové matice se zářezy  1754
ČSN EN ISO 1234 02 1781 1234 94 Závlačky  1781
ČSN 02 1810 02 1810 571 Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou  1810
ČSN 02 1812 02 1812 96 Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou  1812
ČSN 02 1814 02 1814 97 Vruty do dřeva se zápustnou hlavou  1814
ČSN 02 1815 02 1815 95 Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou  1815
ČSN 02 1822 02 1822 Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou  1822
ČSN 02 1824 02 1824 Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou  1824
ČSN 02 1826 02 1826 Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou  1826
ČSN 02 1915 02 1915 910 Zátky s válcovým závitem  910
ČSN 02 1915 7604 Zátky s válcovým závitem  7604
ČSN 02 1940 02 1940 1480 Napínače s litinovými maticemi  1480
ČSN EN 22340 02 2101 22340 2340 1433 Čepy bez hlavy (ISO 2340:1986)  2101
ČSN EN 22341 02 2109 22341 2341 1444 Čepy s hlavou (ISO 2341:1986)  2109b
ČSN EN 22341 02 2109 22341 2341 1436 Čepy s hlavou (ISO 2341:1986)  2109
ČSN 02 2111 02 2111 1434 čep s hlavou  2111
ČSN 02 2140 02 2140 7341 Kolíky s konci k roznýtování  2140
ČSN EN ISO 2338 02 2150 22338+AC 2338 2338 7 Válcové kolíky z nekalené oceli a austenitické korozivzdorné oceli  2150
ČSN EN ISO 8734 02 2152 28734 8734 8734 6325 Válcové kolíky z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli  2152
ČSN EN 22339 02 2153 22339 2339 1 Spojovací součásti. Kuželové kolíky nezakalené (ISO 2339:1986)  2153
ČSN EN 28737 02 2154 28737 8737 8737 258 Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené (ISO 8737:1986)  2154
ČSN EN 28737 02 2154 28737 8737 8737 7977 Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené (ISO 8737:1986)  2154
ČSN EN 28736 02 2155 28736 8736 7978 Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnitřním závitem nezakalené (ISO 8736:1986)  2155
ČSN EN ISO 8752 02 2156 8752 8752 1481 Pružné válcové kolíky se štěrbinou, pro velké zatížení  2155
ČSN 02 2157 02 2157 Kuželové kolíky s hlavou  2157
ČSN EN ISO 8751 28751 8751 8751 7343 Pružné válcové kolíky – Svinuté, pro malé zatížení  7343
ČSN EN ISO 8750 28750 8750 8750 7343 Pružné válcové kolíky – Svinuté, pro běžné zatížení  7343
ČSN EN ISO 8748 28748 8748 8748 7344 Pružné válcové kolíky – Svinuté, pro velké zatížení  7344
ČSN EN ISO 13337 13337 13337 7346 Pružné válcové kolíky se štěrbinou, pro malé zatížení  7346
ČSN EN ISO 8744 28744 8744 8744 1471 Rýhované kolíky – Kuželové rýhování v celé délce  2170
ČSN EN ISO 8745 02 2171 28745 8745 8745 1472 Rýhované kolíky – Kuželové rýhování od poloviny do konce délky  2171
ČSN EN ISO 8740 02 2173 28740 8740 8740 1473 Rýhované kolíky – Rýhování v celé délce, se sraženou hranou  2173
ČSN EN ISO 8740 02 2173 28739 8739 1470 Rýhované kolíky – Rýhování v celé délce, se sraženou hranou  2173
ČSN EN ISO 8741 28741 8741 8741 1474 Rýhované kolíky – Kuželové rýhování od konce do poloviny délky  1474
ČSN EN ISO 8742 28742 8742 8742 1475 Rýhované kolíky – Rýhování střední třetiny délky  1475
ČSN EN ISO 8743 28743 8743 8743 1475 Rýhované kolíky – Rýhování poloviny délky kolíku v jeho střední části  1475
ČSN EN ISO 8746 02 2190 28746 8746 8746 1476 Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou  2190
ČSN EN ISO 8747 02 2191 28747 8747 8747 1477 Rýhované hřeby se zápustnou hlavou  2191
ČSN 02 2195 02 2195 Šroubové hřeby  2195
ČSN 02 2301 02 2301 124 Nýty s půlkulovou hlavou  2301
ČSN 02 2301 02 2301 660 Nýty s půlkulovou hlavou  2301
ČSN 02 2311 02 2311 661 Zápustné nýty  2311
ČSN 02 2315 02 2315 662 Zápustné nýty s čočkovitou hlavou  2315
ČSN 02 2330 02 2330 7338 Nýty s plochou hlavou  2330
ČSN EN ISO 15973 15973 15973 7337 Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – AIA/St  2391
ČSN EN ISO 15974 15974 15974 7337 Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou – AIA/St  iso15978
ČSN EN ISO 15975 15975 15975 7337 Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou AI/AIA  iso15977
ČSN EN ISO 15976 15976 15976 7337 Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – St/St  iso15977
ČSN EN ISO 15977 15977 15977 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – AIA/St  iso15977
ČSN EN ISO 15978 15978 15978 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou – AIA/St  iso15978
ČSN EN ISO 15979 15979 15979 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – St/St  iso15977
ČSN EN ISO 15980 15980 15980 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou – St/St  iso15978
ČSN EN ISO 15981 15981 15981 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – AIA/AIA  iso15977
ČSN EN ISO 15982 15982 15982 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou – AIA/AIA  iso15978
ČSN EN ISO 15983 15983 15983 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – A2/A2  iso15977
ČSN EN ISO 15984 15984 15984 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou – A2/A2  iso15978
ČSN EN ISO 16582 16582 16582 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt  iso15977
ČSN EN ISO 16583 16583 16583 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou – Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt  iso15978
ČSN EN ISO 16584 16584 16584 7337 Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – NiCu/St nebo NiCu/SSt  iso15977
ČSN EN ISO 16585 16585 16585 7337 Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – A2/SSt  iso15977
ČSN 02 2381 02 2381 7340 Trubkové nýty s lisovanou hlavou – Rozměry  2381
ČSN 02 2391 02 2391 7337 Nýty s trnem  2391
ČSN 02 2810 02 2810 1151 Stavebné klince s plochou hlavou  2810
ČSN 02 2811 02 2811 1143 Klince pre strojové zbíjanie  2811
ČSN 02 2812 02 2812 1160 Klince do krytiny  2812
ČSN 02 2813 02 2813 1160 Klince do krytiny s veľkou hlavou  2813
ČSN 02 2820 02 2820 1152 Kolárske klince  2820
ČSN 02 2821 02 2821 1163 Pieskovačiky  2821
ČSN 02 2825 02 2825 1151 Stavebné klince so zapustenou hlavou mriežkovanou  2825
ČSN 02 2827 02 2827 Klince do rohovníkov. Hřebíky do rohovníků  2827
ČSN 02 2840 02 2840 Zámočnické klince  2840
ČSN 02 2841 02 2841 1157 Čalúnnické klince  2841
ČSN 02 2843 02 2843 Klince do podvalov. Hřebíky do pražců  2843
ČSN 02 2852 02 2852 1158 Trsteniaky (Rákosníky)  2852
ČSN 02 2865 02 2865 1153 Klince bez hlavy  2865
ČSN 02 2867 02 2867 Sponky  2867
ČSN 02 2868 02 2868 Telegrafické svorky  2868
ČSN 02 2875 02 2875 Skrutkové klince  2875
ČSN 02 2910 02 2910 705 Stavěcí kroužky se stavěcími šrouby. Lehký druh  705
ČSN 02 2924 02 2924 7993 Pojistný kroužek průchodky  7993
ČSN 02 2929 02 2929 6799 Pojistné třmenové kroužky  2929
ČSN 02 2930 02 2930 471 Pojistné kroužky pro hřídele  2930
ČSN 02 2931 02 2931 472 Pojistné kroužky pro díry  2931
ČSN ISO 2982-2 02 3640 2982-2 pojistné podložky a vložky k maticím upínacích pouzder  3640
DIN 11023 11023 pojistná závlačky  11023
DIN 137B ~02 1734 137B podložka pružná prohnutá  137
DIN 1469 C 1469 C Kolíky lícované  1469c
DIN 1587 1587 Matice klobouková  1587
DIN 18182 18182 Šroub samořezný do sádrokartonu dvouchodý závit  18182
DIN 2093 (02 1731) 2093 Talířové podložky  2093
DIN 128 (02 1731) 128 Vyduté podložky  128
DIN 2510 L 2510 L svorníkový šroub  2510L
DIN 2510 NF 2510 NF Šestihranná svorníková matice  2510nf
DIN 25195 25195 Šrouby žebrované  25195
DIN 3017 3017 Hadicová spona  3017
DIN 32051 32501 šroub navařovací  32501
DIN 32501 32501 šroub navařovací
DIN 3404 3404 mazací hlavice ploché  3404
DIN 34827 34827 stavěcí šroub  34827f
DIN 3570 3570 U oblouk se závitem  3570
DIN 431A 431 A Matice s witwortovým závitem  431A
ČSN EN ISO 7094 7094 7094 440R Ploché kruhové podložky – Zvlášť velká řada – Výrobní třída C  1440
DIN 443A 443 A Uzavírací víka k zatlačení  443A
DIN 462 462 Podložka s vnitřním jazýčkem  462
DIN 463 463 Podložka s dvěma jazýčky  463
DIN 470 470 Závěrné podložky  470
DIN 478 ~02 1122 478 Upínací šrouby se čtyřhrannou hlavou s nákružkem  478
DIN 502 502 podložka  502
DIN 508 508 Matice s T hlavou do drážek  508
DIN 5401 5401 kulička  BN869
DIN 6319 C 6319 C Podložky kloubové  6319c
DIN 6319 D 6319 D kuželová pánev pro kloubové podložky  6319d
DIN 6330 6330 Šestihranné matice vysoké 1,5 d  6330
DIN 6331 6331 šestihranné matice 1,5d s nákružkem  6331
DIN 6340 6340 Podložka pro vysokopevnostní spoje  6340
DIN 674 674 nýt s velkou půlkulatou hlavou  674
DIN 6796 10670 6796 Kónická podložka  6796
DIN 6797I ~02 1746 6797I Vějířová podložka s vnitřním ozubením  6797
DIN 6885 ČSN 02 2513 2491 6885 A Klíny vsazené  6885A
DIN 6887 02 2514 774 6887 Klíny drážkové s nosem  6887
DIN 6888 3912 6888 Úsečová pera  6888
DIN 6899B 6899B Očnice  6899
DIN 6911 6911 Imbusový klíč s čepem  6911
DIN 6912 6912 Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem se středící dírou  6912
DIN 6914 7411 Šrouby se zvětšeným šestihranem pro vysokopevnostní spoje  6914
DIN 6914 7412 Šrouby se zvětšeným šestihranem pro vysokopevnostní spoje  6914
DIN 6915 4775 6915 Šestihranné matice pro vysokopevnostní spoje  6915
DIN 6915 7413 6915 Šestihranné matice pro vysokopevnostní spoje  6915
DIN 6915 7414 6915 Šestihranné matice pro vysokopevnostní spoje  6915
DIN 6925 6925 matice celokovová pojistná  6925
DIN 71412 71412 mazací hlavice se špičkou  71412
DIN 71752 71752 Vidlicov7 4ep  71752
DIN 7339 7339 Nýty duté  7339
DIN 7349 7349 podložky pod nýty  7349
DIN 741 741 Lanová svorka  741
DIN 74361A 74361A matice kolová  74361A
DIN 74361C 74361C Podložka pro kotoučová kola  74361c
DIN 7500 C 7500 C šroub závitořezný  7500c
DIN 7500 D 7500 D šroub závitořezný  7500d
DIN 7500 M 7500 M šroub závitořezný  7500m
DIN 7603 7603 Těsnící kroužek  7603
DIN 7643 7643 šrouby duté  7643
DIN 7965 7965 závitová vložka  7965
DIN 7967 7967 plechové matice pojistné šestihranné  7967
DIN 7968 7968 Šestihranný šroub lícovaný pro ocelové konstrukce  7968
DIN 7979 D 8733 7979 D Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené  7979d
DIN 7979 D 8735 7975 D Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené  7979d
DIN 7984 7984 Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem  7984
DIN 7995 7995 vruty do dřeva  7995
DIN 7996 7996 vruty do dřeva  7996Z
DIN 7997 7997 vruty do dřeva  7997Z
DIN 80705 matice osmihranné nízké  80705
DIN 906 02 1913 906 Vypouštěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem  906
DIN 908 02 1938 908 Vypouštěcí šroub s vnitžním šestihranem a válcovým závitem  908
DIN 911 2936 911 Imbusové klíče  911
DIN 921 921 Šrouby s velkou válcovou hlavou a průběžnou drážkou  921
DIN 923 923 Šrouby licované s velkou válcovou hlavou a průběžnou drážkou  923
DIN 928 928 Matice čtyřhranné pro přivařování  928
DIN 933 SZ 933 SZ Přesné šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě se zářezem  933sz
DIN 968 C 968 C šroub do plechu s čočkovou hlavou  968c
DIN 975 975 Závitová tyč  975
DIN 976 B 976 B Svorníky závitové  976b
DIN 979 979 matice korunková  979
DIN 986 986 Matice samojistné uzavřené  986
DIN 988 988 podložka vymezovací  988
~DIN 11023 ~11023 pojistná závlačky  11023
~DIN 11024 double ~11024 Springlock double pružná závlačka  11024d
~DIN 11024 single ~11024 Springlock single pružná závlačka  11024
~DIN 1587 ~1587 Matice klobouková  1587
~DIN 315 ~315 matice křídlová americký typ  DP315
~DIN 436 ~436 Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce  436
~DIN 444 B ~444 B Přesné otočné šrouby s okem bez závitu  444
~DIN 46288 ~46288 podložka  46288
~DIN 508 ~508 Matice s T hlavou do drážek  508
~DIN 508 Matice s T hlavou do drážek  508
~DIN 6923 ~4161 ~6923 Šestihranné matice s ozubenou přírubou  6923
~DIN 7622 ~7622 Vsuvka hadicová  BN459
~DIN 7965 ~7965 závitová vložka do dřeva  7965
DIN 70952 A 70952 A ozubená podložka  70952a
~DIN 911 ~911 Imbusový klíč dlouhý  911
~DIN 911 ~911 Imbusový klíč s otvorem  911
~DIN 934 ~934 matice Whitworth  934
~~ závitová tyč s trapézovým závitem  BN420
~DIN 980 V ~980 V Samojistné šestihranné matice, celokovové typ V3  980
~DIN 988 ~988 podložka vymezovací  988
ISO 14581 14581 šroub se zápustnou hlavou a vnitřním hexalobulárem  iso14581
ISO 14586 14586 vrut se zápustnou hlavou  iso14586
ISO 7379 7379 šroub licovaný s vnitřním šestihranem  iso7379
DIN 34827 FL ~4026 34827 FL Stavěcí šrouby s vnitřním hexalobulárem a kuželovým koncem  34827f
DIN 34827 CP ~4029 34827 CP Stavěcí šrouby s vnitřním hexalobulárem a kuželovým důlkem  BN11493
~ISO 4033 ~4033 Šestihranné matice 1d  BN131
~ISO 7380 ~7380 Šrouby se zaoblenou hlavou s vnitřním hexalobulárem  iso7380
~DIN 934 ~ISO 4033 ~4033 ~934 Šestihranné matice 0,8d  934
~~ Vrut univerzál zápustná hlava  N1820
~~ Vrut univerzál půlkulatá hlava  N1821
~~ Eurovrut se zápustnou hlavou FN499
~~ vrut samozávrtný s křidýlky  BN1005
~~ šrouby s okem  BN1006
~~ závitořezný šroub s válcovou hlavou a drážkou  BN1014
~~ závitořezný šroub se zápustnou hlavou a drážkou  BN1015
~~ závitořezný šroub s válcovou hlavou a křížovou drážkou  BN1016
~~ závitořezný šroub s válcovou hlavou a drážkou  BN1017
~~ závitořezný šroub s válcovou hlavou a křížovou drážkou  BN1023
~~ závitové vložky do termoplastu  BN1046
~~ závitové vložky pro termoset  BN1047
~~ lisovací závitové vložky  BN1048
~~ lisovací závitové vložky do dřeva a laminátu  BN1049
~~ lisovací závitové vložky do dřeva a laminátu  BN1050
~~ lisovací závitové vložky do dřeva a laminátu  BN1051
~~ závitové vložky navařovací  BN1052
~~ závitové vložky do termoplastu  BN1054
~~ Šrouby se zaoblenou hlavou a límcem s vnitřním hexalobulárem  BN10649
~~ Šrouby se zaoblenou hlavou s límcem a s vnitřním šestihranem  BN11252
~~ šroub s plochou hlavou TORX  BN11308
~~ závitové vložky do termoplastu  BN1205
~~ Vruty do dřevortřísky se zápustnou hlavou s křížovou drážkou  BN1218
~~ Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou)  BN1226
~~ Kruhové matice se zářezy s polyamidovou vložkou  BN1235
~~ Podložky pro zápustné šrouby  BN1276
~~ pojistky pro svorníky  BN13193
~~ pojistky pro svorníky  BN13194
~~ šroub s čočkovou hlavou TORX  BN13265
~~ podložka rip-lock  BN13291
~~ šroub s plochou hlavou phillips tvar H BN13576
~~ šroub s půlkulatou hlavou phillips tvar H  BN13577
~~ šroub s půlkulatou hlavou s límcem phillips tvar H  BN13578
~~ Šrouby s válcovou hlavou a přírubou  BN1392
~~ klíč pro hexalobulár  BN14056
~~ vrut do dřeva  BN14058
~~ vrut do dřeva s vnitřním hexalobulárem SPAX  BN14073
~~ šroub s čočkovitou hlavou a kombinovanou drážkou  BN1435
~~ Vruty do dřevotřísky se zápustnou hlavou s křížovou drážkou  BN1455
~~ Klobouková matice uzavřená  bn152
~~ nýtovací matice s plochou hlavou uzavřené  BN1566
~~ Vruty do dřevotřísky se zápustnou hlavou s křížovou drážkou  BN1581
~~ nýtovací nástroj  BN1173
~~ vrut konfirmát  BN1919
~~ matice spojovací 3d  BN1933
~~ závitová vložka přivařovací  BN1934
~~ eurovrut  BN1935
~~ závitová vložka  BN1936
~~ matice vtlačovací  BN194
~~ nýtovací matice
~~ lisovací matice
~~ lisovací matice
~~ lisovací matice
~~ vrut do dřeva s vnitřním hexalobulárem SPAX
~~ lisovací závitové vložky do termoplastu a termosetu
~~ vrut do dřevotřísky s límcem a s vnitřním hexalobulárem SPAX
~~ vrut s límcem a s vnitřním hexalobulárem
~~ pojistná matice celokovová
~~ vrut s vnitřním hexalobulárem SPAX
~~ vrut s límcem a vnitřním hexalobulárem
~~ ozubená podložka rip-lock
~~ lisovací matice
~~ závěsný šroub s vnitřním hexalobulárem
~~ šroub s válcovou hlavou a vnitřním hexalobulárem
~~ šroub s plochou zápustnou hlavou a vnitřním hexalobulárem
~~ šroub s válcovou hlavou a neztratitelnou těsnící podložkou
~~ matice samojistná celokovová s límcem
~~ šroub s válcovou hlavou a vnitřním hexalobulárem
~~ šroub s oválnou hlavou do dřevotřísky
~~ Vrut se zápustnou hlavou s drážkami pod hlavou a řeznou špicí
~~ vrut se zápustnou hlavou a závitem k hlavě
~~ plastová krytka
~~ plastová krytka
~~ vložka polyamidová
~~ podložka pro dřevěné konstrukci
~~ matice zápustná, s drážkou
~~ matice zatloukací
~~ matice do dřeva
~~ matice do dřeva
~~ matice do dřeva
~~ matice do dřeva a lehkých plastů
~~ šrouby segmentové
~~ závěsné šrouby
~~ závěsné šrouby
~~ závěsná oka
~~ patkové šrouby
~~ korečkový šroub
~~ korečkový šroub
~~ lanová svorka
~~ lanový úvazek
~~ upínací kotevní rukáv
~~ vrut s půlkulatou hlavou a drážkou
~~ matice klecová
~~ matice lisovací distanční
~~ sloupek distanční
~~ sloupek distanční
~~ šrouby závitové lisovací
~~ šroub se zápustnou hlavou a drážkou
~~ vrut se zápustnou hlavou
~~ šroub s malou válcovou hlavou
~~ válcová matice s trapézovým závitem 1,5 d
~~ šestihranná matice s trapézovým závitem 1,5 d
~~ zátka
~~ nýtovací matice s plochou hlavou otevřené
~~ nýtovací matice se zápustnou hlavou otevřené
~~ šrouby s límcem
~~ závitová vložka samořezná
~~ závitová vložka
~~ vruty distanční
~~ vrut se zápustnou hlavou a vnitřním hexalobulárem celý závit
~~ vrut se zápustnou hlavou a vnitřním hexalobulárem závit do půlky
~~ vrut s límcem vnitřním hexalobulárem a drážkou
~~ Vrut se zápustnou hlavou s drážkami pod hlavou a řeznou špicí do dřeva
~~ Vrut se zápustnou hlavou s drážkami pod hlavou a řeznou špicí do dřeva
~~ Vrut s půlkulatou hlavou
~~ Šrouby s límcem a s vnitřním hexalobulárem
~~ Svorné kroužky
~~ vrut zápustný s hmoždinkou
~~ vrut se šestihranou hlavou s límcem a vnitřním hexalobulárem do dřeva
~~ hák do dřeva
~~ hák s dvěma maticemi
~~ houpací šroub
~~ nýtovací matice se zápustnou hlavou zavřené
~~ šroub se šestihrannou hlavou a límcem se závitem k hlavě
~~ šroub fasádní s hrotem
~~ šroub fasádní bez hrotu
~~ podložka těsnící
~~ šrouby fasádní samovrtné s těsnící podložkou
~~ šrouby fasádní samovrtné těsnící
~~ šrouby fasádní samovrtné s těsnící podložkou
~~ Fasádní šroub
~~ Fasádní šroun
~~ podložka hrubá
~~ podložka karosářská
~~ podložky poloviční
~~ podložky hrubé
~~ kroužky pásové
~~ podložky bez otvoru
~~ podložka pružná
~~ dvojitá pružná podložka
~~ nýtovací matice šestihranné se zápustnou hlavou otevřené
~~ nýtovací matice šestihranné s plochou hlavou otevřené
~~ podložky velkoplošné s vnitřním ozubením
~~ podložky žebrované
~~ podložky pružné
~~ podložky pružné
~~ disk pružný
~~ třmenový kroužek
~~ pojistný kroužek
~~ pojistný kroužek
~~ pojistný kroužek
~~ vrut se zápustnou hlavou a křížovou drážkou kalený
~~ vrut s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou kalený
~~ pojistný kroužek na hřídel
~~ podložky vějířové
~~ pojistný kroužek do díry
~~ pojistný kroužek
~~ pojistný kroužek
~~ pojistný kroužek Spring steel Quicklock
~~ pojistný plíšek
~~ kruhy pro stavěcí šrouby
~~ vruty do dřeva SPAX
~~ vrut se zápustnou hlavou
~~ pružný kolík pro velké zatížení
~~ pružný kolík pro velké zatížení
~~
~~ Závitové vložky dlouhé
~~ pera zástrčková
~~ pera zástrčková
~~ vruty distanční
~~ šroub se zvlášť nízkou plochou hlavou s vnitřním hexabulátorem
~~ vrut s okem
~~ šroub se šestihrannou hlavou a žebrovanou přírubou
~~ hák do dřeva
~~ hák do dřeva
~~ vrut pro upevnnění sádrokartonových desek na dřevo
~~ vrut pro upevnnění sádrokartonových desek na kov
~~ matice trubková prodlužovací
~~ Vrut univerzál čočkovitá zápustná hlava
~~ TECKENTRUP ozubená podložka
~~ TECKENTRUP ozubená podložka
~~ TECKENTRUP ozubená podložka kontaktní
~~ TECKENTRUP ozubená podložka large
~~ Šroub – vrut kombi
~~ Podložka DUBO
~~ Rýhované kolíky – Kuželové rýhování od konce do poloviny délky
~~ hřeb natloukací typ U
~~ Závitové vložky
~~ Závitové vložky
~~ šroub s čočkovitou hlavou a drážkou
~~ Šroub do sádrokartonu s rámovou hlavou
~~ Šrouby do sádrokartonu pro upevnění desek CETRIS
~~ šroub eco-syn
~~ Šrouby MKC-D se zápustnou hlavou a čočkovitou hlavou
~~ Šrouby MKZ-E se zápustnou hlavou s dvouchodým hi-low závitem
~~ šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a límcem RIPP
~~ matice ripp
~~ vrut SPAX
~~ šroub se šestihranou hlavou TENSILOCK
~~ matice se šestihranná TENSILOCK