«

1131

šroub s válcovou hlavou 
ČSN 02 1131   
ČSN EN 1207         
ISO 1207         
DIN 84

šroub s válcovou hlavou
ČSN 02 1131
ČSN EN 1207
ISO 1207
DIN 84