«

1137

Šroub s válcovou hlavou velkou
ČSN 02 1137
ČSN EN
ISO 1580
DIN 85

Šroub s válcovou hlavou velkou
ČSN 02 1137
ČSN EN
ISO 1580
DIN 85