«

1182

stavěcí šroub s průběžnou drážkou a navrtaným důlkem 
ČSN 02 1182
ČSN EN           
ISO 7436         
DIN 438

stavěcí šroub s průběžnou drážkou a navrtaným důlkem
ČSN 02 1182
ČSN EN
ISO 7436
DIN 438