«

1232

šroub do plechu s válcovou hlavou 
ČSN 02 1232   
ČSN EN 1481         
ISO 1481         
DIN 7971

šroub do plechu s válcovou hlavou
ČSN 02 1232
ČSN EN 1481
ISO 1481
DIN 7971