«

1315

šroub s půlkulovou hlavou a nosem do dřeva 
ČSN 02 1315

šroub s půlkulovou hlavou a nosem do dřeva
ČSN 02 1315