«

1319

šroub s plochou kulovou hlavou a se čtyřhranem 
ČSN 02 1319   
ČSN EN 8677         
ISO 8677         
DIN 603

šroub s plochou kulovou hlavou a se čtyřhranem
ČSN 02 1319
ČSN EN 8677
ISO 8677
DIN 603